Hakkımızda

"İnter-net"in Türkçe karşılığı "Ağlar-arasılık". Yüksek iletişim teknolojisinin 21.yüzyılda geldiği aşama, tüm insanlığı birbirine yakınlaştırmıştır. Yakın geçmişte, sadece bilim kurgu filmlerinde görülebilen, gerçek olması imkânsız gibi düşünülen bazı teknik imkânların günümüzde gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Tüm insanlık daha düne kadar hayal bile edilemeyecek iletişim olanaklarına sahiptir artık. Yazının, sesin ve görüntünün bir yerden bir başka yere iletimi, dolayısıyla "bilgi"nin, "mekân" ve "zaman" engeline takılmadan, olağanüstü hızlarda tüm dünyada dolaşması süreciyle, yaşanan bu baş döndürücü gelişmenin ne zaman, nerede ve nasıl sonuçlanacağı sadece tahmin edilebilir, ancak kesin olarak bilinemez.

Tüm dünyada elektronik ağların birbirine bağlanmasıyla, özünde insanlar birbirine bağlanmıştır denebilir. Oluşan bu yeni iletişim ve etkileşim ağları, yeni bir dil, kültür, eğitim, ticaret modelleri, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji alanlarında da yeni gereksinmeler ortaya çıkarmıştır. İşte www.togibo.com, ortaya çıkmış olan söz konusu yeni gereksinimleri karşılamak amacıyla tasarlanmış ve hizmete sunulmuş bir internet sitesi modelidir.

"Bilişim, otomasyon, regülasyon, aplikasyon sistemleri" (Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.) alanlarında uzun yıllara dayanan uzmanlık bilgi ve deneyimlerinin bir yansıması olarak, "Gıda Perakendecileri/Toptancıları/Üreticileri"ni aynı internet sayfası çatısı altında bir araya getirmiş olan www.togibo.com adlı bu internet sitesinin kurucularının temel felsefesi, tüm Türkiye ve tüm dünyada Gıda Sektöründe faaliyet gösteren, "Şahıs ve/veya Sermaye Şirketi" niteliğindeki tüm paydaşların konforlu, kolay, hızlı, verimli, etkili, sürdürülebilir, karşılaştırılabilir ve sağlıklı ticari ilişkiler kurmalarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda işletmelerin ithalat/ihracat süreçlerinde gereksinme duydukları hızlı, karşılaştırılabilir, rasyonel, çok yönlü ve birinci elden "bilgiye" ulaşmalarını kolaylaştırmak, işletmelerin gereksinim duydukları çok yönlü ve çok katmanlı "bilgiye" erişme ve sektör içi iletişim ve etkileşimin her bakımdan en rasyonel hale getirilmesi ile özellikle ihracatı da özendirerek, işletmelerin ve ülkemizin yeni değerler kazanmasına mütevazı bir katkı sunmak olmuştur.

www.togibo.com adlı bu internet sitesine üye olma kararınızın, işletmenizi birkaç adım ileri taşıyacağını bizler biliyoruz! Çok kısa sürecek ve kullanıcı dostu olarak tasarladığımız internet sitemize üye olduktan sonra Sizler de bunu fiilen görecek, yaşayacak ve deneyimleyeceksiniz! Çünkü çok daha konforlu bir biçimde "vakit", "yakıt" ve "nakit" kazanacaksınız!

Saygılarımızla!