Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

1: “Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.” (Bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır) bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerindeki herhangi bir bilginin kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için özel olarak uygulanan güvenlik sistemleri ve protokolleri kullanmaktadır. Yüksek güvenlikli SSL Sertifikası ile kredi kartı tahsilâtı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilgisi ödeme yapılan banka aracılığı ile güvenli olarak iletilmektedir. Kredi kartı numarası tarafımızca kesinlikle kaydedilmez.

2: Şirketimiz, üyelerinin kişisel ve ticari bilgilerini en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Şirketimiz hiçbir üyenin kredi kartı bilgisini talep etmez. Şirketimizin hiçbir çalışanı ve yetkilisi üyelerinin kredi kartı bilgisini bilmez. Üyelik ödemeleri için internet sitelerimizde verilen yurt içi veya yurtdışı EFT hesapları ile sanal pos cihazları ve/veya başkaca çağdaş/alternatif ödeme araç, yol ve yöntemleri dışında ilkesel olarak başka ödeme yolunu benimsemez.

3: Şirketimiz atıl ve gereksiz bilgi yığınının önüne geçmek, aktif hizmet vermediği üyelerinin bilgilerini, yasal mevzuatta belirlenen süreler haricinde, saklamamak adına, aktif hizmeti bulunmayan üyelerin hesaplarını kalıcı olarak da kaldırabilir.

4: Şirketimiz, üyelik formunda cep telefonu bilgisini muhtemel sahte üye bilgilerinin önüne geçmek ve gerektiğinde üyelerle internet siteleriyle ilgili iş ve işlemler hususunda acil durumlarda erişebilmek için almaktadır.

5: Şirketimiz, internet sitelerinin üye formu doldurulduktan ve talep edilen hizmetin bedelinin ödemesi yapıldıktan sonra, üyelerin elektronik postasına gönderilen aktivasyon ve kullanıcı adı, şifresi gibi bilgilerden haberdar değildir. Ayrıca, Şirketimiz üyelik işlemi sonrasında internet siteleri üzerinde üyelik kaydı ve güncellemesiyle oluşturulan/oluşturulacak profil şifrelerini de bilmemektedir. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

6: Şirketimiz, bünyesindeki internet siteleri üzerinde işlem ve gizlilik güvenliğini sağlamak adına internet sitelerine giriş yapan kullanıcıların, müşterilerin ve üyelerin IP adreslerini yasal mevzuat gereği kayıt altında almaktadır. Daha sonra bu kayıtlar yasal mevzuat öngördüğü süre boyunca saklandıktan sonra kaldırılabilir. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7: Üyeler herhangi bir şekilde elektronik posta adresini, şifresini ve güvenlik sorusunu (güvenlik kodunu girmemesi) kodu unutması gibi durumlarda, profilini, belirlenen kurallar çerçevesinde doğrulayarak yeni giriş bilgilerinin güncellenmesini talep edebilir. İnternet sitelerimizde söz konusu üyelik profillerinin yeniden girilmesi, güncellenmesi, değiştirilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir. Burada doğru beyan kuralı esastır. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8: Şirketimiz, resmi kurumların talebi halinde ve/veya ödeme dolandırıcılığı ve olası bir bilişim suçunu önlemek amacıyla, resmi makamlarca talep edilen üyelik kayıtlarının doğruluğunu/yanlışlığını onaylamak/onaylamamak gibi muhtemel durumlarda, bunun kanıtlanmasına yönelik olarak üyelerden resmi, geçerli bir kimlik yada benzeri fotoğraflı bir kimlik belgesinin Şirketimize ibraz edilmesi suretiyle, profilinin gerçek olup olmadığının teyidi talep edilebilir. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

9: Şirketimiz, özellikle üyelik formunda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait kullanıcılarından istediği T.C. Kimlik numarasını, hem olası bilişim suçlarının önüne geçmeye katkı sağlamak, hem de 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre Fatura tanzimi sırasında üye/müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. Fakat, 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'ne göre vergi numaraları T.C. Kimlik Numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. Kimlik Numarası da kaydedilmektedir. Tüm müşteriler/üyeler T.C. Kimlik Numarasını Şirketimize doğru olarak bildirmek zorundadır. Bu sebeple, yanlış bildirilen T.C. Kimlik Numarası derhal düzeltilmeli ve Şirketimize ivedilikle haber verilmelidir. Sahte ve geçersiz T.C. Kimlik Numarası veren müşterilerle ilgili olumsuz olarak yaşanabilecek hiç bir sorundan, üçüncü şahıslar da dâhil olmak üzere ve oluşabilecek hiçbir silsileli ticari zarardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Sahte ve geçersiz olarak verilen bilgilerden dolayı Şirketimizin yaşayacağı her türlü sorun, sıkıntı ve uğrayacağı zarardan dolayı Şirketimiz, müşteriler ve üyeler hakkında yasal yollara başvurma hakkını özellikle saklı tutar. Üyeler Şirketimiz Sözleşmelerini okuyup onaylayarak bu hususu baştan kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

10: Şirketimiz, ücrete tabi hizmet alma süresi biten üyelerine ait her türlü bilgiyi yasal mevzuatla belirlenmiş süreler haricinde, gerek gördüğü süre boyunca saklama hakkına sahiptir. Bu bilgiler, üyelerin ücrete tabi hizmet aldığı süre boyunca işlediği ve işlemiş olabileceği cezai ve her türlü hukuksal sorunlar nedeniyle bilişim suçlarıyla mücadeleye destek olmak adına Şirketimizin gerek gördüğü süre boyunca saklanacaktır. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

11: Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan hizmetlerle ilgili yaşadığını düşündüğü mağduriyet ve benzeri olumsuzlukları yasal yollara başvurarak giderme hususunda bütünüyle özgürdürler. Yasal süreçlerin tümünden geçmemiş ve henüz mahkemelerin sonuca bağlamadığı ve devam eden dava ve her türlü yasal soruşturmalar süresince üyeler, Şirketimizin tüzel kişiliği ve/veya Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerinin hizmetleriyle ilgili olarak, karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında yada başka platformlarda benzeri karalama kampanyaları düzenleyemez, her türlü sosyal mecralarda, halka açık alanlarda, Şirketimizin tüzel kişiliğini ve/veya Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerinin hizmetleriyle ilgili olarak, ilgili internet siteleri üzerinden aldığı her türlü teknik destek yazışmalarını, eğitim konularını, üçüncü şahıs ve diğer işletmeleri silsileli olarak zararlandırabilecek ticari sırları, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, Şirketimizin ilgili üyeye özel olarak sağladığı fiyat bilgilerini açık etmesi, yayması ve okutması halinde bu maddeyle kabul ettiği gizlilik kurallarını kendiliğinden ihlal etmiş sayılacaktır. Şirketimiz bu hususlardaki yasal hakların tamamını saklı tutar. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu, başka bir anlatımla gizlilik ve yasal mevzuatlarla belirlenmiş olan ticari sır kaidesine koşulsuz olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ilkesel olarak iyi niyetli çözümler üretmeyi benimser ve yapıcı sulh yolunun mutlak bir şekilde aranması gerektiğini de özellikle öne çıkarır. Başkaca hiçbir sulh yöntemi kalmadığında gerekli tüm hukuki süreç en doğru ve hızlı şekilde işletilir ve sonuçlandırılmaya çalışılır.

12: Üyeler 11’inci maddede belirlenen gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde, Şirketimiz vermiş olduğu hizmeti veya hizmetleri geçici olarak dondurabilecek ve/veya kesin olarak sonlandırabilecektir. Bu gibi istenmeyen durumlarda, üyelerin aldığı hizmet veya hizmetler yeniden aktif hale getirilmeyecektir. Üyeler gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde, Şirketimiz bu sözleşmeyle koruduğu üyelere ait her türlü bilginin güvenliğini sağlamakla sorumlu tutulamaz. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

13: Şirketimiz ve şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet siteleri üzerinden üyeler tarafından girilen bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde, bilişim ve/veya ticari suçlarla mücadele kapsamında ilgili resmi kurumlarla paylaşılabilir. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

14: Şirketimiz, üyeler ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri, sektörlerle ilgili bilimsel çalışma yayımlamak üzere analiz yapmak maksadıyla üye isimleri ve işletmelerin ticari sırları ile somut tekil bir işletmenin fiili ticari faaliyetleri anonim kalmak koşuluyla kullanabilir. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

15: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin üyelerine ve gelecekte üye olabilecek müşterilerine yönelik olarak her türlü görsel, işitsel, imgesel, işaretsel, yazı yöntem ve araçlar ile tüm yazılı, görsel işitsel medya ile sosyal medya mecralarını aktif olarak reklam, tanıtım amaçlı kullanabilir, söz konusu internet sitelerinde biriken verileri dilediği zaman dilediği işlev ve amaçla yayınlayabilir, kullanabilir. Burada tekil üyelerin, dolayısıyla da işletmelerin ticari bilgileri ticari sır niteliği taşımakta olup, tekil bir üyenin herhangi bir bilgisi/verisi yer almaz, kullanılmaz. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

16: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin herhangi birinde üyelerin/işletmelerin talebi doğrultusunda, internet sitelerinin uygun ve ilgili yerlerinde belirli ve isteyen üyelerin ayrıcalıklı olarak ilanları yer alabilir. Söz konusu ayrıcalıklı ilanlar ayrıca ücrete tabidir ve üyelerin ödeyeceği hizmet ücretlerinin dışında, farklı olarak ücretlendirilir. Söz konusu ayrıcalıklı yada öncelik talepli ilanlar ile ilgili izlenmesi gereken teknik prosedürlerle söz konusu bu hizmetlerin ücret ve tarifeleri Şirketimiz internet sitelerinin uygun yerlerinde eksiksiz olarak duyurulur, bildirilir. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

17: İşbu Sözleşme Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin sayfalarında elektronik ortamda 18 yaşını doldurmuş Müşteriler/Üyeler tarafından onaylanmakla okunmuş, kabul edilmiş ve Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerine gönderilmiş, gerçekleşmiş, yürürlüğe girmiş sayılır. Müşteriler/Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder.

18: Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin tüm Müşterileri ve Üyeleri işbu Sözleşmenin tüm maddelerini kabul ederek diledikleri internet sitemize üye olabilir, Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin hepsinden ve/veya sadece birinden ve/veya birkaçından, her birine ayrı ayrı üyelik ücreti ödemek koşuluyla sunulan hizmeti satın alabilirler.

19: İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları” 21 ana madde ve toplam 3 sayfadan oluşmaktadır.

20: İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları” taraflarca okunup, anlaşılarak, imza altına alınmıştır.

21: İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Resmi Arabuluculuk Kurumu ile T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.